Vše o Wapkách

DESATERO PRO POUŽITÍ VYSOKOTLAKÝCH ČISTICÍCH STROJŮ WAP®:

  1. Nikdy nespouštějte vysokotlaký čisticí stroj, pokud si nejste 100% jisti, že je zavodněný. Nejdříve vždy připojte stroj na vodu, zmáčkněte pistoli a počkejte, až začne voda protékat. Pokud voda vytlačila veškerý vzduch a volně protéká, můžete stroj zapnout.

  2. Minimalizujte počet zapnutí/vypnutí stroje.  Zmáčkněte pistoli a pracujte, pokud není mytí ukončeno. Opakované krátké zapínání /vypínání extrémně namáhá motor i čerpadlo a snižuje jeho životnost. Obzvláště škodlivé je to u horkovodních vysokotlakých čisticích strojů, kde dochází k nadměrnému kouření a zadehtování hořáku.

  3. Po ukončení práce vysokotlaký čisticí stroj vypněte, zmáčknutím pistole odtlakuje hadici, odpojte stroj od přívodu elektrické energie a zavřete přívod vody.

  4. Vždy používejte jen čistou vodu. Znečištěná voda způsobuje poškození keramických pístů, netěsnosti, snižování tlaku a poškození čerpadla. Na přívodu vody je nutné mít originální vstupní filtr, který zachytí nečistoty a ochrání Váš vysokotlaký stroj před poškozením. Při výskytu většího množství nečistot /voda z vrtu, povrchová voda apod./ je třeba použít další externí filtr.

  5. Dodržujte výrobcem doporučený harmonogram údržby. Popis je v Návodu k použití, pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na naše servisní středisko.

  6. Používejte jen originální příslušenství, určené pro naše vysokotlaké čisticí stroje. V případě, že použijete jiný typ příslušenství, nemůžeme garantovat deklarované parametry stroje. Bez konzultace s naším servisem nepoužívejte jiný průměr a délku vysokotlakých hadic a velikost trysek.

  7. Při práci s vysokotlakými čistícími stroji dodržujte základní bezpečnostní opatření. Vysoký tlak a proud vody může způsobit vážné poranění,  proto nikdy nemiřte proudem vody na osoby nebo zvířata.

  8. Při používání  TURBOKLADIVA /rotační trysky/ vždy před spuštěním stroje skloňte stříkací nástavec k zemi pod úhlem cca 45°. Zamezíte tak poškození  TURBOKLADIVA a neohrozíte osoby v okolí.  

  9. PROFI vysokotlakých strojů s průtokem větším než 850 litrů/hod používejte pro přívod vody minimálně 3/4” hadici.

  10.  Elektrická zásuvka pro připojení  PROFI vysokotlakých strojů  musí být jištěna jističem 16A.